ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศ ขยายเวลายื่นเอกสารหยุดส่งเงินต้นทุกประเภท ภายในวันที่ 30 เมษายน 63
92 สารจากประธานสหกรณ์ฯ เรื่อง การยกเว้นการชำระเงินต้นในงวดเดือน เมษายน 2563
93 ติดต่อสหกรณ์ฯ สวมหน้ากากทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
94 ประกาศ เรื่อง การให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
95 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ในวงเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท
96 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากเดิม ร้อยละ 7.50 บาท/ปี ลดลงเป็นร้อยละ 7.25 บาท/ปี มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
97 ประกาศ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นกรณีพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 มกราคม 2563 (ซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 500,000 บาท) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
98 เชิญชวน สมาชิกนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.
99 เชิญชวนสมาชิกร่วมโครงการ "วันออมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. ถึง 30 เม.ย.63
100 ประกาศ สหกรณ์ฯ ปิดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ

หน้า 10 จาก 24