เชิญสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [30/09/2564] (อ่าน:158)
ประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ [23/09/2564] (อ่าน:103)
ประกาศ แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินค่าจัดการศพ [10/09/2564] (อ่าน:251)
ประกาศขอรับทุนการศึกษาบุตร [26/08/2564] (อ่าน:341)
ประกาศขยายเวลายื่นสวัสดิการ กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์โรคติดเชื้อ COVID-19 [26/08/2564] (อ่าน:295)
ประกาศ ขยายเวลาหยุดส่งต้นเงินกู้ทุกประเภท [27/07/2564] (อ่าน:481)
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [27/07/2564] (อ่าน:426)
สมาชิกท่านใด มีความสนใจจัดซื้ออาวุธปืน ติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกฤษณะ ติดต่อ 081-8241353 [22/07/2564] (อ่าน:876)
ประกาศ สมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอหยุดส่งเงินต้น ให้ทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการหยุดส่งต้น ภายใน 29 ก.ค.64 [22/07/2564] (อ่าน:303)
ประกาศ ขยายเวลาการหยุดส่งเงินต้น 3 เดือน ส.ค-ต.ค.64 [20/07/2564] (อ่าน:301)

YalaTrBank

Boss

ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
 
 
ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.80
ฉุกเฉิน
6.80
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.80
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.80
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.80
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 6.50

ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา