ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์
2 โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
3 ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565
4 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการออมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
5 ประกาศ ยกเลิกพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน เริ่ม 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป
6 ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
7 การเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผ่าน zoom สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
9 ประกาศ เรื่อง อัตราเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564
10 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ เลือกกรรมการสหกรณ์ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 , 7 และ 11

หน้า 1 จาก 21