ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ทดลองงาน)
2 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์โหลด Mobile App ของสหกรณ์
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคคลเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
5 ประกาศ เรื่อง กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)
6 ขยาย...งวดเงินกู้สามัญ เป็น 200 งวด
7 งดยื่นเอกสารเงินกู้สามัญ ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2566
8 สหประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกของสมาชิก...โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์
9 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ปรับโครงสร้างหนี้" ตั้งแต่วันที่ 3-20 ม.ค. 2566
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

หน้า 1 จาก 25