ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.ประธานสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ร่วมประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.ประธานสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ร่วมประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (13)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวย 26/8 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวย 26/8 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เวลา 09.00- 12.00 น. ณห้องประชุมสามัคคีวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เวลา 09.00- 12.00 น. ณห้องประชุมสามัคคี (8)
วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา แจกผลไม้ (มังคุด) ที่ได้รับซื้อจากจังหวัดยะลา ให้แก่กำลังพล และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ในสังกัด ฝอ.ภ.จว.ยะลา ณ อาคารที่การ ภ.จว.ยะลาวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา แจกผลไม้ (มังคุด) ที่ได้รับซื้อจากจังหวัดยะลา ให้แก่กำลังพล และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ในสังกัด ฝอ.ภ.จว.ยะลา ณ อาคารที่การ ภ.จว.ยะลา (9)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (7)
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด สนับสนุนลำใยสหกรณ์จังหวัด แจกจ่ายให้แก่สมาชิกตามหน่วยต่างๆวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด สนับสนุนลำใยสหกรณ์จังหวัด แจกจ่ายให้แก่สมาชิกตามหน่วยต่างๆ (10)
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 26 ครั้งที่ 10  ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 26 ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (6)
กรรมการ สภ.เมืองยะลา เป็นต้วแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบพวงหรีดแก่สมาชิกเสียชีวิต  (ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มา ณ โอกาสนี้)กรรมการ สภ.เมืองยะลา เป็นต้วแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบพวงหรีดแก่สมาชิกเสียชีวิต (ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มา ณ โอกาสนี้) (7)
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 26  ครั้งที่ 11 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 26 ครั้งที่ 11 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (6)
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (8)