ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ สภ.เบตง โดย ด.ต.ภิญโญ เทพสุริบุญ เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ สภ.เบตง โดย ด.ต.ภิญโญ เทพสุริบุญ เป็นตัวแทนรับมอบ  (3)
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20 น. พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา โดย ด.ต.สุรชัย แก้วพรหมดำ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20 น. พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา โดย ด.ต.สุรชัย แก้วพรหมดำ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้จัดการสหกรณ์  พ.ต.ท.ศิวกร จันทร  มอบคอมพิวเตอร์  ให้แก่ตัวแทน แต่ละสถานีตำรวจ  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้จัดการสหกรณ์ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ตัวแทน แต่ละสถานีตำรวจ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (21)
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26ครั้งที่ 12 การประชุมวิสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26ครั้งที่ 12 การประชุมวิสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (6)
ภาพการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โดยใช้ระบบ (Zoom)ภาพการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โดยใช้ระบบ (Zoom) (51)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ (3)
การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ ชุดที่ 27/1 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เวลา 09.30 - 14.00 น.การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ ชุดที่ 27/1 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เวลา 09.30 - 14.00 น. (13)
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 12.20 น . ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 12.20 น . ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  (4)
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (9)
ประมวลภาพ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 โดย ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดประมวลภาพ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 โดย ด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (7)