ภาพกิจกรรม - วันที่ 11 มกราคม 2562 ประธานและผู้จัดการได้มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหน่วยต่างๆใน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
79788
79789
79790
79791
79792
79793
 
จำนวนที่จะแสดง