ภาพกิจกรรม - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

YALA_611117_001
YALA_611117_002
YALA_611117_003
YALA_611117_004
YALA_611117_005
YALA_611117_006
YALA_611117_007
YALA_611117_008
YALA_611117_009
YALA_611117_010
YALA_611117_011
YALA_611117_012
YALA_611117_013
YALA_611117_014
YALA_611117_015
YALA_611117_016
YALA_611117_017
YALA_611117_018
YALA_611117_019
YALA_611117_020
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 9