รายงานการประชุม (คณะอำนวยการ)


กรรมการชุดที่ 26

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2564 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 16 เมษายน 2564 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 pdf Download ]

กรรมการชุดที่ 25

 • ครั้งที่ 5 วันที่ 12 มีนาคม 2563 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 9 เมษายน 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 9 กรกาฎาคม 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 10 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2563 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 12 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 pdf Download ]

กรรมการชุดที่ 24

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2562 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มีนาคม 2562 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 11 เมษายน 2562 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 pdf Download ]

กรรมการชุดที่ 23 

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 pdf Download ]
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 7 รอบที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 7 รอบที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 7 สิงหาคม  2561 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 13 กันยายน 2561 pdf [ Download ]

กรรมการชุดที่ 22 

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กันยายน 2560 pdf [ Download ]
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 pdf [ Download ]