รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ผ่านระบบ ZOOM


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงจังหวัดยะลา


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา