ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว


ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้ประกาศวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ดังรายชื่อที่แนบมานี้

สอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด